Полезно за хотелиери

План за възстановяване и устойчивост – ползи за хотелиерите и условия за кандидатстване

Нова европейска програма дава възможност на малки и средни предприятия да получат финансиране до 20 000 лв. за дейности в областта на дигиталния маркетинг. Програмата е насочена към фирми от сектор “Хотелиерство и ресторантьорство”, в т.ч. винарни и комплекси, които предлагат продукти, за които може да бъде извършена доставка до физически адрес на потребителя.


Микро, малки и средни предприятия имат възможност да кандидатстват по План за възстановяване и устойчивост и процедура BG-RRP-3.005. Одобрените компании ще получат безвъзмездно финансиране от 3000 лв. до 20 000 лв.


Какви дейности се покриват от програмата?

  • Изработка на сайт или онлайн магазин;
  • Маркетинг в социалните мрежи Facebook и Instagram;
  • Менажиране на реклами в гореспоменатите sunrсоциални мрежи и Google Ads.


Какви са изискванията към компаниите кандидатки?
Ако управлявате хотел и имате желание да кандидатствате по програмата, проверете дали отговаряте на следните изисквания. В програмата са заложени описаните по-долу критерии за допустимост:

  • Фирмата ви да е регистрирана преди 31 декември 2019 г.;
  • Има 3 приключени финансови години – 2021, 2020 и 2019 г.;
  • Най-малко един служител е бил назначен на трудов договор за 2021 г.;
  • Фирмата се определя като микро, малка или средна на база брой служители и оборот за миналата 2021 г. За да се дефинира компанията като микро, трябва да има персонал до 9 души и оборот над 41 000 лв. Малките компании са с персонал между 10 и 49 души и оборот, надхвърлящ 82 000 лв., а средните – с персонал между 50 и 249 души и оборот над 123 000 лв.;
  • Оперира с основен код на икономическа дейност сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство” и не попада в някой от секторите, определени като недопустими по програмата. По програмата не могат да вземат участие компании, опериращи в сектори A, B, F, J – раздел 62 и раздел 63, P, Q – раздел 87 и раздел 88.
Покажи още
Back to top button
error: Content is protected !!